Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

Výzva č. 1 - projekty  dle Výzvy čílso 96 OP LZZ Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

 

Podrobné údaje k výzvě získáte na základě mailové žádosti u ředitele společnosti na adrese transparentniops@seznam.cz

 

 

 Výzva č.2 - projekty dle výzvy číslo 8 IOP

 

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 29. července 2011
8. výzvu

k předkládání žádosti o dotaci v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita c) Investiční podpora sociální ekonomiky

Číslo výzvy 8
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva – průběžný příjem žádostí
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Podporovaná aktivita 3.1c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky
Typ projektů Globální grant (grantové projekty)
Alokovaná částka pro výzvu 220 283 651,- Kč (SR – 33 042 547,71 Kč, SF – 187 241 103,7 Kč; Kč/pro přepočet použit kurz ECB 24,509 Kč/EUR ze dne 29.7.2011)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifický cíl 3.1c) Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb
Podpora směřuje k:
  • zahájení ekonomických aktivit, které budou dlouhodobým zdrojem vlastních příjmů sociálního podniku a to s využitím místních materiálních i lidských zdrojů
  • vytvoření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin
  • Podrobné údaje k výzvě získáte na základě mailové žádosti u ředitele společnosti na adrese transparentniops@seznam.cz