Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Obecně prospěšná společnost Transparentní na cestě o.p.s. byla založena v souladu se zákonem č.  248/1995 Sb. - Zákon o obecně prospěšných společnostech ze dne 28. září 1995  a doplňujících zákonech č.208/2002 Sb. a č.320/2002 Sb.

Zakládací smlouvou společnosti ze dne 15. prosince 2011, byla založena obecně prospěšná společnost Transparentní na cestě o.p.s..

Společnost je zaregistrována do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle O, vložka 871, dne 1. února 2012.

Zakladatelé společnosti:               Bc Josef Porvich projektový manažer 

                                                             Zdeněk Vyskočil  ředitel společnosti

Správní rada společnosti (SR):     Ivana Součková předsedkyně SR

                                                               Krista Komárková členka SR

                                                               Veronika Šebková členka SR

Dozorčí rada společnosti (DR):     Michaela Vitnerová předsedkyně DR

                                                              Jan Porvich člen DR

                                                               Jiří Zoch člen DR

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb: Podpora rozvoje ekonomických aktivit s cílem zajištění podpory zaměstnanosti, rozvojem podnikání zejména pro znevýhodněné skupiny občanů a zvýšení podnikatelských aktivit v oblasti zaměstnání těchto skupin občanů formou realizace podpůrných programů zaměřených na finančně a ekonomicky nestabilní podnikatelské činnosti.Činnost je nápomocná orgánům státní a místní samosprávy.

Podpora rozvoje, propagace a presentace regionů Středočeského kraje formou zvyšování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, zajištěním informačního servisu o možných zdrojích financování z rozvojových projektů, zejména dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a programů a dotačních titulů EU.

 

Z.V.1.7.2012